Contabilitate
Expertiza Contabila Consultanta Fiscala Initiere Contabilitate Prelucrare baze de date Declaratii Fiscale
Infiintari firme
Expertiza Contabila
  • Expertiza judiciara
  • Expertiza extrajudiciara
  • Analiza modului de functionare
  • Intocmirea bilanturilor
Expertiza Contabila
Terminologia contabila, chiar si cea folosita pentru descrierea serviciilor contabile oferite nu este usor de inteles. Iata motivul pentru care echipa noastra a decis sa va faca o descriere a tipurilor de servicii contabile pe care le punem la dispozitia dumneavoastra.

Expertiza contabila este activitatea efectuata de catre o persoana ce indeplineste functia de expert contabil.

Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati.Scopul activitatii de expertiza contabila este acela de a furniza partilor interesate informatiile necesare pt a gasi o solutie unei contestatii depuse de una dintre parti.Pe langa functia de control, expertiza contabila are o functie de cercetare stiintifica, adica expertiza contabila pune in evidenta modul in care anumite fapte economico finaciare se reflecta in evidenta contabila a unei societati.

Ca orice activitate specializata expertiza contabila este particularizata de o serie de trasaturi:
  • Expertiza contabila are drept obiect cercetarea faptelor economico financiare
  • Sfera de actiune a expertizei contabile este reprezentata de activitatea economica a agentilor economici
  • Prin activitatea de expertiza contabila sunt cercetate situatiile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica.
  • Pe langa cercetare, expertiza contabila presupune si interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.
  • In cele din urma expertiza contabila elaboreaza concluzii pe baza constatarilor efectuate, necesare organelor judiciare avizate

Expertiza contabila analizeaza conformitatea faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare la moamentul respectiv.

In urma expertizei cotabile este caracterizata starea de fapt a agentului economic in cauza, in raport cu legislatia aplicata domeniului investigat, sunt stabilite legaturile de cauzalitate si responsabilitatile acestuia. Din studierea cauzelor generatoare de pagube in dauna patrimoniului, expertiza contabila poate desprinde deficientele existente in organizarea si conducerea sistemului de evidenta contabila.

Concluzionand, serviciul de expertiza contabila oferit de catre compania noastra presupune evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate.